RGS 90 A/S modtager og oparbejder forbrændingsslagger til funderingsmaterialer.

Vi leverer årligt mere end 200.000 tons til projekter over hele Danmark.