Vandrensning

Med det største biologiske rensningsanlæg i Norden modtager RGS 250.000 tons industrispildevand årligt.

Fortsæt

Jordrensning

RGS modtager 1.000.000 tons forurenet jord årligt. Jorden renses og nyttiggøres i bl.a. støjvolde og landskabsmoduleringer.

Fortsæt

Genbrug

RGS modtager 1.000.000 tons bygningsaffald årligt. 97 % af bygningsaffaldet genvindes i anlægsprojekter.

Fortsæt

Ring til os

For at give den bedste service, har RGS 90 oprettet et nyt kundeservicecenter.

Læs mere her

RGS præsentationsvideo